PEPP - den österbottniska drogförebyggande modellen

PEPP är ett tvåspråkigt Leaderprojekt, vars syfte är att utarbeta en gemensam modell för hur rusmedelsförebyggande kan utföras i Östebotten. Projektet ägs av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik, och görs i samarbete med Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård (USM r.f.), Österbottens kriscenter Valo, Decibel och Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård K5.

Läs mer om projektet →


Sidan är under uppbyggnad:
Material publiceras under sensommaren 2019.


AKTUELLT


 

material för föräldrar

Gå till materialet →

Material För föreningar och fritid

Gå till materialet →

 

 

Sök på hemsidan: