PEPP:in joulukalenteri, osa 4 | PEPP:s julkalender, del 4

Neljäs adventti ja jouluaatto lähestyy... ✨🤶🎅

…ja siksi tänään ei julkaista vain yhtä, vaan kaksi videota PEPPin joulukalenterissa! Videoiden aiheena on mitä aikuiset voivat tehdä, jos on huolissaan lapsesta tai nuoresta. Osa yksi on suunnattu vanhemmille, ja osa kaksi aikuisille, jotka tekevät töitä lasten ja nuorten kanssa. 💁‍♂️🙋‍♀️

PEPP toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! ❤️


Fjärde advent och julafton närmar sig... ✨🤶🎅

...och därför publiceras idag inte bara ett - utan två videoklipp i PEPPs julkalender! Videoklippen handlar om vad man som vuxen kan göra om man har oro för ett barn eller en ungdom. Del ett är riktat till föräldrar och del två till vuxna som arbetar med barn och unga. 💁‍♂️🙋‍♀️

Vi på PEPP vill önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! ❤️

PEPP:in joulukalenteri, osa 3 | PEPP:s julkalender, del 3

Kolmas adventti lähestyy, mikä tarkoittaa sitä, että PEPPin joulukalenterin kolmas osa julkaistaan! 😍🙌🎁 

Tällä viikolla videolla käsitellään vinkkejä kouluhenkilökunnalle: miten puhua päihteistä ja mitä ehkäisevän päihdetyön tapoja ei suositella, ja mitä suositellaan. 👍👎 

Iloista kolmatta adventtia! ✨ 


Tredje advent närmar sig, vilket betyder att den tredje delen i PEPP:s julkalender publiceras! 😍🙌🎁 

Denna vecka handlar videon om tips till skolpersonal: hur man kan prata om rusmedel och vad som rekommenderas och inte rekommenderas i rusmedelsfostran. 👍👎 

Glad tredje advent! ✨ 

PEPP:in joulukalenteri, osa 2 | PEPP:s julkalender, del 2

Tänään julkaisemme toisen osan PEPP:in joulukalenteria! 🎄✨Tällä kertaa videon aiheena vinkkejä vanhemmille, miten päihteistä voi puhua lapsille ja nuorille.

Iloista toista adventtia! 🕯🕯


Idag publicerar vi den andra delen i PEPPs julkalender!🎄✨Denna gång handlar videon om hur föräldrar kan prata om rusmedel med barn och unga.

Glad andra advent! 🕯🕯

PEPP:in joulukalenteri, osa 1 | PEPP:s julkalender, del 1

Ensimmäinen adventti on vasta sunnuntaina, mutta me PEPP:illä otamme pienen varaslähdön ja julkaisemme jo tänään ensimmäisen osan meidän joulukalenteria! 🎅🤶

Joka perjantai jouluun saakka julkaisemme Facebookissa ja PEPP:in uunituoreella Youtube-kanavalla uuden videon. Emme paljasta liikaa mistä videot kertovat, mutta aiheet liittyvät päihdekasvatukseen aikuisten näkökulmasta. Kaikki videot löytyvät sekä suomeksi että ruotsiksi, ja otamme mielellään vastaan palautetta videoista. ✨✨

Osa yksi, olkaa hyvät!

– Projektipäällikkö Sanna ja harjoittelija Lilli


På söndag är det första advent, men redan i dag tjuvstartar vi på PEPP lite och publicerar den första delen i vår egen julkalender! Varje fredag fram till jul kommer ett videoklipp upp här på Facebook och PEPPs nystartade Youtube-kanal. 🎅🤶

Vi ska inte avslöja för mycket om vad klippen handlar om, men de tangerar vad vuxna kan tänka på när det kommer till att förebygga rusmedelsanvändning bland barn och unga. Alla videoklipp kommer att finnas på finska och på svenska, och vi tar gärna emot feedback. ✨✨

Del ett, varsågoda!

- Projektledare Sanna och praktikant Lilli

Artikel i Svenska Yle och förtydligande av citat, 19.10.2018

Artikel i Svenska Yle.

Ett förtydligande av citatet om att det finns både positiva och negativa effekter av rusmedel:

Effekterna av rusmedel är mycket komplexa, och handlar om såväl psykiska, fysiska och sociala effekter, både på individ- och samhällsnivå. Självmedicinering genom rusmedel bör absolut undvikas, men ändå finns det människor som hittar en kortsiktig lösning till exempel mot ångest eller andra (psykiska) besvär genom rusmedel. På det sättet kan man uppleva positiva effekter av rusmedel. Problemet är att det är en mycket kortsiktig och ohållbar lösning, och på lång sikt ofta leder till förvärrade besvär.

En restriktiv hållning mot rusmedel är absolut att rekommendera, och att få höra samma restriktiva meddelande gällande rusmedel från olika håll har visats ha en rusmedelsförebyggande effekt. Poängen är att det ska gå att ärligt diskutera och problematisera rusmedelsanvändning – att vissa människor kan uppleva att de hittar en tillfällig lösning genom rusmedel, men att det inte är en hållbar lösning för att tackla utmaningar i livet. Istället kan man hitta andra, mera hälsofrämjande och hållbara sätt. Utgångspunkten är också att lagen följs, med tanke på att vissa rusmedel är olagliga att använda (för minderåriga alla rusmedel).

Insändare i Vasabladet

Kim Berg (stadsstyrelseordförande, SDP, Vasa) skriver om behovet av information om drogproblemet i en insändare i Vasabladet 27.9.2018.

INSÄNDARE Mera information behövs om drogproblemet

Många föräldrar känner tyvärr inte igen tecknen på droganvändning. Därför är det ytterst viktigt att informera föräldrarna om den ökade droganvändningen och ge dem kunskap, stöd och mod att ta tag i problemet i ett tidigt skede.


Mikaela Hermans (verksamhetsledare på Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik) kommenterar (5.10).

INSÄNDARE: Att förebygga droganvändning bland unga

Behovet av förebyggande insatser när det gäller ungas narkotikabruk har aktualiserats i debatter och diskussioner i höst. Både på individnivå och på samhällsnivå är tidiga förebyggande insatser av största vikt, eftersom narkotikabruk som inleds i unga år utgör en risk för långvarigt missbruk.

Svara på enkät om rusmedelsförebyggande i Österbotten - vastaa kyselyyn ehkäisevästä päihdetyöstä Pohjanmaalla

För att materialet i PEPP ska bli så användbart som möjligt har enkäter angående tankar, åsikter och önskemål angående rusmedelsförebyggande arbete i Österbotten tagits fram av PEPP i samarbete med Vasa stads rusmedelsförebyggande projekt. Det finns skilda enkäter för vuxna och för unga. Enkäterna är öppna att svara på fram till slutet av projektet (till slutet av år 2020).

Enkäterna:

Enkät för unga (15-29 år) i Vasa
(i samarbete med Vasa stads rusmedelsförebyggande projekt)
https://goo.gl/forms/KU2VYaYLFhnzof2m2

Enkät för unga i övriga Österbotten
https://goo.gl/forms/KvKPgfdzXLjzWBxW2

Enkät för vuxna och personer som arbetar med rusmedelsfrågor i Vasa
(i samarbete med Vasa stads rusmedelsförebyggande projekt)
https://goo.gl/forms/mePbAhWMxzO1D9cZ2

Enkät för vuxna och personer som arbetar med rusmedelsfrågor i övriga Österbotten
https://goo.gl/forms/obr5OeDAuRfbrHz13

——————————————————————————————————————

PEPP yhteistyössä Vaasan kaupungin ehkäisevän päihdetyön projektin kanssa on lounut kyselyn ajatuksista, mielipiteistä ja toiveista koskien ehkäisevää päihdetyötä Pohjanmaalla. Nuorille ja aikuisille löytyvät omat kyselyt. Kyselyt ovat avoinna hankkeen loppuun saakka (vuoden 2020 loppuun).

Kyselyt:

Vaasalaiset nuoret (15-29 vuotiaat)
(yhteistyössä Vaasan kaupungin ehkäisevän päihdetyön projektin kanssa)
https://goo.gl/forms/IFIXcyjWaCMn094K2

Muualla Pohjanmaalla asuvat nuoret (15-29 vuotiaat)
https://goo.gl/forms/V8MitvNeiOVNZQEF3

Vaasalaiset aikuiset ja ehkäisevää päihdetyötä tekevät
(yhteistyössä Vaasan kaupungin ehkäisevän päihdetyön projektin kanssa)
https://goo.gl/forms/CH8O9ySmzrXLmES93

Muualla Pohjanmaalla asuvat aikuiset ja ehkäisevää päihdetyötä tekevät
https://goo.gl/forms/KgooGrycdFkHcyKq1

Nytt material på hemsidan - uutta materiaalia kotisivuilla

Nu finns listor på material för rusmedelsförebyggande undervisning för årskurs 7-9 och för andra stadiet på hemsidan. Lista på material för åk 1-6 kommer senare.

Du hittar materialet:

Hem > Material för undervisning > årskurs 7-9 eller andra stadiet

https://www.pepp.fi/undervisningsmaterial7-9

https://www.pepp.fi/undervisningsmaterial-andra-stadiet

————————————————————————————————————

Listat ehkäisevän päihdetyön opetusmateriaalista luokille 7-9 sekä toiselle asteelle on lisätty kotisivuille. Alakoulun materiaalilistat tulevat myöhemmin.

Löydät listat:

Koti > Opetusmateriaali > 7-9. luokka tai toinen aste

https://www.pepp.fi/opetusmateriaali7-9

https://www.pepp.fi/opetusmateriaali-toinen-aste

PEPP?

PEPP - Den österbottniska drogförebyggande modellen är ett tvåspråkigt Leader-projekt som startat i mars 2018. Syftet med projektet är att utarbeta en gemensam modell för hur rusmedelsförebyggande arbete kan skötas bland annat i kommuner, skolor och föreningar i Österbotten. Projektet ägs av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik, och görs i samarbete med Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård (USM r.f.), Österbottens kriscenter Valo, Decibel och Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård K5. Projektet är treårigt. Hemsidan byggs upp så småningom, och material publiceras från och med sommaren 2019.

Gå till den svenskspråkiga sidan →

PEPP - Pohjanmaan ehkäisevän päihdetyön malli  on maaliskuussa 2018 käynnistynyt kaksikielinen Leader-hanke. Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhtenäinen ehkäisevän päihdetyön malli muun muassa Pohjanmaan kunnille, kouluille ja järjestöille. Hankkeen omistaa Nykterhetsförbundet hälsa och trafik, ja se tehdään yhteistyössä Ruotsinkielisen päihdehuollon tukiyhdistyksen (USM r.f.), Pohjanmaan kriisikeskus Valon, Decibelin ja Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän K5 kanssa. Hanke on kolmivuotinen. Kotisivut valmistuvat vähitellen, ja materiaalia julkaistaan kesällä 2019.

Siirry suomenkieliselle sivustolle →