Artikel i Svenska Yle och förtydligande av citat, 19.10.2018

Artikel i Svenska Yle.

Ett förtydligande av citatet om att det finns både positiva och negativa effekter av rusmedel:

Effekterna av rusmedel är mycket komplexa, och handlar om såväl psykiska, fysiska och sociala effekter, både på individ- och samhällsnivå. Självmedicinering genom rusmedel bör absolut undvikas, men ändå finns det människor som hittar en kortsiktig lösning till exempel mot ångest eller andra (psykiska) besvär genom rusmedel. På det sättet kan man uppleva positiva effekter av rusmedel. Problemet är att det är en mycket kortsiktig och ohållbar lösning, och på lång sikt ofta leder till förvärrade besvär.

En restriktiv hållning mot rusmedel är absolut att rekommendera, och att få höra samma restriktiva meddelande gällande rusmedel från olika håll har visats ha en rusmedelsförebyggande effekt. Poängen är att det ska gå att ärligt diskutera och problematisera rusmedelsanvändning – att vissa människor kan uppleva att de hittar en tillfällig lösning genom rusmedel, men att det inte är en hållbar lösning för att tackla utmaningar i livet. Istället kan man hitta andra, mera hälsofrämjande och hållbara sätt. Utgångspunkten är också att lagen följs, med tanke på att vissa rusmedel är olagliga att använda (för minderåriga alla rusmedel).