Insändare i Vasabladet

Kim Berg (stadsstyrelseordförande, SDP, Vasa) skriver om behovet av information om drogproblemet i en insändare i Vasabladet 27.9.2018.

INSÄNDARE Mera information behövs om drogproblemet

Många föräldrar känner tyvärr inte igen tecknen på droganvändning. Därför är det ytterst viktigt att informera föräldrarna om den ökade droganvändningen och ge dem kunskap, stöd och mod att ta tag i problemet i ett tidigt skede.


Mikaela Hermans (verksamhetsledare på Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik) kommenterar (5.10).

INSÄNDARE: Att förebygga droganvändning bland unga

Behovet av förebyggande insatser när det gäller ungas narkotikabruk har aktualiserats i debatter och diskussioner i höst. Både på individnivå och på samhällsnivå är tidiga förebyggande insatser av största vikt, eftersom narkotikabruk som inleds i unga år utgör en risk för långvarigt missbruk.