Svara på enkät om rusmedelsförebyggande i Österbotten - vastaa kyselyyn ehkäisevästä päihdetyöstä Pohjanmaalla

För att materialet i PEPP ska bli så användbart som möjligt har enkäter angående tankar, åsikter och önskemål angående rusmedelsförebyggande arbete i Österbotten tagits fram av PEPP i samarbete med Vasa stads rusmedelsförebyggande projekt. Det finns skilda enkäter för vuxna och för unga. Enkäterna är öppna att svara på fram till slutet av projektet (till slutet av år 2020).

Enkäterna:

Enkät för unga (15-29 år) i Vasa
(i samarbete med Vasa stads rusmedelsförebyggande projekt)
https://goo.gl/forms/KU2VYaYLFhnzof2m2

Enkät för unga i övriga Österbotten
https://goo.gl/forms/KvKPgfdzXLjzWBxW2

Enkät för vuxna och personer som arbetar med rusmedelsfrågor i Vasa
(i samarbete med Vasa stads rusmedelsförebyggande projekt)
https://goo.gl/forms/mePbAhWMxzO1D9cZ2

Enkät för vuxna och personer som arbetar med rusmedelsfrågor i övriga Österbotten
https://goo.gl/forms/obr5OeDAuRfbrHz13

——————————————————————————————————————

PEPP yhteistyössä Vaasan kaupungin ehkäisevän päihdetyön projektin kanssa on lounut kyselyn ajatuksista, mielipiteistä ja toiveista koskien ehkäisevää päihdetyötä Pohjanmaalla. Nuorille ja aikuisille löytyvät omat kyselyt. Kyselyt ovat avoinna hankkeen loppuun saakka (vuoden 2020 loppuun).

Kyselyt:

Vaasalaiset nuoret (15-29 vuotiaat)
(yhteistyössä Vaasan kaupungin ehkäisevän päihdetyön projektin kanssa)
https://goo.gl/forms/IFIXcyjWaCMn094K2

Muualla Pohjanmaalla asuvat nuoret (15-29 vuotiaat)
https://goo.gl/forms/V8MitvNeiOVNZQEF3

Vaasalaiset aikuiset ja ehkäisevää päihdetyötä tekevät
(yhteistyössä Vaasan kaupungin ehkäisevän päihdetyön projektin kanssa)
https://goo.gl/forms/CH8O9ySmzrXLmES93

Muualla Pohjanmaalla asuvat aikuiset ja ehkäisevää päihdetyötä tekevät
https://goo.gl/forms/KgooGrycdFkHcyKq1