Om projektet

PEPP_logo_web.png

PEPP är ett tvåspråkigt Leaderfinansierat projekt som startat i mars 2018, och håller på till slutet av år 2020. Syftet med projektet är att utarbeta en gemensam modell för hur
rusmedelsförebyggande arbete kan skötas i Österbotten.

Konkret kommer projektet att resultera i evidensbaserad kunskap om rusmedelsfostran och -undervisning, bland annat i form av handböcker.
Handböckerna fungerar som stöd och hjälp i rusmedelsfostran för alla personer som har en kontaktyta till barn och unga. Förutom handböckerna kommer projektet att ta fram en materialbank som samlar material som berör rusmedelsfostran, samt olika verktyg för planering och genomförande av rusmedelsfostran och -undervisning.

Allt material är kostnadsfritt, och kommer att publiceras på denna hemsida, www.pepp.fi. Projektet ägs av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, och görs i samarbete med Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård (USM r.f.), Österbottens kriscenter Valo, Decibel och Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård K5.

Här kan du läsa om bakgrunden till projektet:

Österbotten vill införa unik modell för drogförebyggande

Det finns metoder för hur kommunerna i Österbotten kan jobba drogförebyggande mer effektivt - och spara tid och pengar.