Verktyg för planering av rusmedelsförebyggande

Här hittar du olika verktyg, som kan fungera som stöd för planeringen av rusmedelsförebyggande.

 
stil-564521-unsplash.jpg

Checklistor

Checklistorna kan användas för att kolla vilka aktiviteter som har gjorts i förebyggande syfte, och vilka som ännu kan ses över.
 


renata-adrienn-711234-unsplash.jpg

Årsplanering

Verktygen för årsplanering hjälper med att se helheten. Du kan planera olika aktiviteter månadsvis med hjälp av verktyget för årsplanering.


gades-photography-761358-unsplash.jpg

Årsklockan

Årsklockan är ett verktyg för att harmonisera arbetet i de olika kommunerna. Här hittar du förslag på vilka ämnen kan tas upp på olika tidpunkter, på olika årskurser.


rawpixel-558597-unsplash.jpg

Guide för att göra en lokal handlingdplan

Vad kan man ta i beaktande, när man gör en lokal handlingsplan för förebyggande av och ingripande vid rusmedelsbruk?