rusmedelsförebyggande?

Rusmedelsförebyggande verksamhet kan definieras som verksamhet där man förhindrar och minskar användningen av rusmedel genom att påverka tillgången till, information om, och attityder till rusmedel, samt genom att påverka förhållanden som orsakar problematisk användning av rusmedel. Rusmedelsförebyggande kan delas in i allmänprevention, riskförebyggande och reparativt arbete. 

Läs mer →


Vad fungerar?

Vad fungerar inom rusmedelsförebyggande?

Läs mer →


Risk- och SKYDDsfaktorer

Risk- och skyddsfaktorer för rusmedelsanvänding.

Läs mer →