VIDEOKLIPP

 

Allmänt om rusmedel för vuxna

Rusmedelsförebyggande arbete i skolan?
Tips till skolpersonal

Längd: 2:48.
Av vem: PEPP.
Om vad: En översikt gällande hur skolpersonal kan tänka när det kommer till det rusmedelsförebyggande arbetet i skolan.

Prata om rusmedel med barn och unga?
Tips till föräldrar

Längd: 2:48.
Av vem: PEPP.
Om vad: En översikt gällande hur föräldrar kan tänka när det kommer till att prata om rusmedel med sina barn.

Oro för barn eller unga -
vad kan jag som jobbar med barn och unga göra?

Längd: 1:53.
Av vem: PEPP.
Om vad: En översikt gällande vad man som vuxen kan göra om man har oro för ett barn eller en ungdom.

Oro för barn eller unga -
vad kan jag som förälder göra?

Längd: 1:56.
Av vem: PEPP.
Om vad: En översikt gällande vad föräldrar kan göra om de har oro för sitt barn.

Risk- och skyddsfaktorer för rusmedelsbruk

Längd: 2:50.
Av vem: PEPP.
Om vad: Översikt gällande risk- och skyddsfaktorer hos individen, i vänskapskretsen, i hemmet, skolan och i samhället när det handlar om rusmedelsbruk.

Föräldramöte på nätet: rusmedel och unga

Längd: 1h 37 minuter.
Av vem: EHYT ry.
Om vad: Som stöd för fostran har EHYT ordnats avgiftsfria föräldrakvällar på nätet, som är öppna för alla intresserade. Temat för detta föräldramöte var unga och rusmedel. Föreläsningen hölls av EHYTs svenskspråkiga utbildningsplanerare Katharina Rehnström och utfördes i samarbete med Klaari Helsinki. Föräldrakvällen behandlade rusmedelsanvänding och tog upp tips för hur man som vuxen och förälder kan delta i det förebyggande arbetet.


Alkohol

RUSFENOMENET

Längd: 4:20.
Av vem: EHYT ry.
Om vad: Videon kan fungera som stöd för rusmedelsdiskussioner och tar upp följande ämnen: Vem uppfann rusmedlen? Är rusmedel en väg till fördärvet? Varför vill människor överhuvudtaget bli berusade? Hur förhåller man sig till olika rusmedel i olika delar av världen? Vilket är det vanligaste rusmedlet i Finland? Hurudana skador kan rusmedel orsaka?

Vad ska du dricka när du blir stor?
Barns röster om alkohol och vuxnas drickande

Längd: 4:25.
Av vem: Folkhälsomyndigheten Sverige.
Om vad: I filmen möter vi barn i sex- och sjuårsåldern. De berättar vad de vet om alkohol och om hur vuxna använder alkohol. Filmen är tänkt att användas i utbildningssammanhang och i föräldragrupper med syftet att inspirera föräldrar till att diskutera föräldraskap och alkohol.


Droger

Svar på frågor om cannabis

Längd: 15:35.
Av vem: Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf.
Om vad: Joonas Turtonen, utbildad polis, svarar på frågor om cannabis. Frågorna Vad är straffet för att använda cannabis? (0:27-1:50) Varför är cannabis förbjudet men inte alkohol? (1:50-3:17), Vad gör jag om en kompis använder cannabis? (3:17-5:15), Vad är medicinsk cannabis? (5:15-7:28), Vad är skillnaden mellan cannabis och hasch? (7:28-8:33), Hur påverkas kroppen och hjärnan av cannabis? (8:33-15:18).

Thomas om cannabis

Längd: 17:44.
Av vem: Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf.
Om vad: Thomas Lundqvist är psykolog och har arbetat med missbrukare, forskat, behandlat och föreläst om narkotika i 40 år. I videon svarar han på frågor om cannabis. Frågor som tas upp: Vilka är för- och nackdelarna med preparatet cannabis? (1:16-3:42), Hur påverkar cannabis en tonåring? (3:42-8:23), Vad är THC och CBD? (8:23-12:16), Hur svårt är det at sluta använda cannabis? (12:16-13:38), Vad kan man säga åt en förälder som är orolig för sin tonåring? (13:38-17:37).

Pierre om cannabis

Längd: 9:55.
Av vem: Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf.
Om vad: Pierre Andersson, policyrådgivare inom IOGT-NTO i Sverige, svarar på frågor om cannabislegalisering. Frågor som tas upp: Kan användning av cannabis jämföras med alkoholanvändning? (0:42-2:34), Hur ser du på cannabisanvändning i medicinskt syfte? (2:34-4:50), Skulle användningen av alkohol minska i samhället om cannabis blev lagligt? (4:50-5:46), Cannabis har legaliserats på flera ställen i USA. Hur ser läget ut nu? (5:46-7:37), Hur ser diskussionen kring legalisering av cannabis ut i Norden? (7:37-9:47).


PENNING- och DIGISPEL

PENNINGSPELFENOMENET

Längd: 2:40.
Av vem: EHYT ry.
Om vad: Penningspel finns överallt och därför är det viktigt att prata om dem. Diskussionen kan lätt bli för svart och vit. Videon kan hjälpa att hitta nya nyanser och att öppna diskussioner och till exempel varför man spelar.

Ta upp skadeverkningarna av penningspel

Längd: 3:17.
Av vem: EHYT ry.
Om vad: Hur man kan ta penningspelande till tals, och hur man identifierar riskbeteende innan det blir ett spelberoende.